Více než 10000 produktů skladem
Bezpečnostní tabulky Hasicí přístroje Lékárničky a výbavy Ochranné pomůcky Pásky a značení Výrobky pro bezpečnost Centrum pro bezpečnost

Zákazové tabulky

Zákazové samolepky

Zákazové bezpečnostní tabulky slouží k prevenci rizik a dodržení ustanovení předpisů, jistého zákazu či omezení nevhodných nebo nebezpečných činností v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.Zákazové bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Je potřeba je umístit na všech pracovištích, přístupových cestách a dveřích do prostoru s příslušným zákazem.

Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky.

Zákaz přístupu s magnetickými nosiči informací

Používá se k označení míst a objektů, kam je zakázán přístup s magnetickými nosiči informací z důvodu ...
od 25.60 Kč

Zákaz prodeje alkoholických a tabákových výrobku osobám mladším 18-ti let

Používá se zejména v restauracích a obchodech jako upozornění na zákaz prodeje alkoholických nápojů a ...
od 25.60 Kč

zákaz provozu vozíků

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz provozu motorových ...
od 25.60 Kč

Zákaz rozdělávání ohňů v lese

Používá se k označení lesa, kde zákaz rozdělávání ohně.
od 25.60 Kč

Zákaz rybolovu

Používá se k označení míst, kde je zákaz rybolovu.
od 25.60 Kč

Zákaz shazovat materiál a nářadí z lešení

Používá se k označení míst, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz shazovat nářadí a materiál z lešení.
od 25.60 Kč

Zákaz skákání do bazénu

Používá se k označení bazénu, kam je z bezpečnostních důvodů a vysokého rizika úrazu zakázáno skákání ...
od 25.60 Kč

Zákaz skákání do bazénu hloubka ...m

Používá se k označení bazénu včetně jeho hloubky, kam je z bezpečnostních důvodů a vysokého rizika úrazu ...
od 25.60 Kč

Zákaz skládky

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz skládky.
od 25.60 Kč

Zákaz skladování palet a jiného materiálu

Používá se k označení prostor, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz skladování palet a jiného materiálu.
od 25.60 Kč

Zákaz snímání krytu za chodu

Používá se k označení zařízení, u kterých je z bezpečnostních důvodů zakázáno snímat kryt za chodu.
od 25.60 Kč

Zákaz splavování - Nebezpečí utonutí

Používá se k označení míst, kde je zákaz splavování z důvodu nebezpečí utonutí.
od 25.60 Kč

Zákaz stanování

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz stanování.
od 25.60 Kč

Zákaz stohování

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodu zákaz stohování, např. ve skladech.
od 25.60 Kč
Zobrazuji 161 až 180 z 231 položek