Více než 10000 produktů skladem
Bezpečnostní tabulky Hasicí přístroje Lékárničky a výbavy Ochranné pomůcky Pásky a značení Výrobky pro bezpečnost Centrum pro bezpečnost

Zákazové tabulky

Zákazové samolepky

Zákazové bezpečnostní tabulky slouží k prevenci rizik a dodržení ustanovení předpisů, jistého zákazu či omezení nevhodných nebo nebezpečných činností v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.Zákazové bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Je potřeba je umístit na všech pracovištích, přístupových cestách a dveřích do prostoru s příslušným zákazem.

Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky.

Zákaz lezení na regály

Používá se k označení regálů (např. ve skladech), na které je z bezpečnostních důvodů zakázáno ...
od 25.60 Kč

Zákaz lezení na regály

Používá se k označení regálů (např. ve skladech), na které je z bezpečnostních důvodů zakázáno lezení.
od 25.60 Kč

Zákaz lézt na venkovní stranu lešení

Používá se k označení lešení, na které je z bezpečnostních důvodů zakázáno lézt z venkovní strany.
od 25.60 Kč

Zákaz manipulace

Používá se k označení zařízení (např. stroje), se kterým je z bezpečnostních důvodů zakázána manipulace.
od 25.60 Kč

Zákaz manipulace s ropnými látkami

Používá se k označení míst a objektů, kde je zakázána manipulace s ropnými látkami.
od 25.60 Kč

Zákaz nahýbání se z oken - symbol

Používá se k označení oken, ze kterých je z bezpečnostních důvodů zakázáno se nahýbat, např. ve vlacích.
od 9.90 Kč

Zákaz nedovolené manipulace s elektrickým zařízením

Používá se k označení elektrických zařízení, se kterými je z bezpečnostních důvodů zakázána nedovolená ...
od 25.60 Kč

Zákaz neoprávněné manipulace

Používá se k označení zařízení (např. stroje), se kterým je z bezpečnostních důvodů zakázána ...
od 25.60 Kč

Zákaz pití alkoholu

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz pití alkoholu.
od 25.60 Kč

Zákaz pobytu ve ve vymezeném prostoru

Používá se k označení vymezeného prostoru, v kterém je z bezpečnostních důvodů zakázán pobyt.
od 25.60 Kč

Zákaz používání mobilních telefonů

Pro použití tam, kde je telefonování a používání mobilního telefonu zakázáno z bezpečnostních nebo ...
od 25.60 Kč

Zákaz používání ochranných rukavic při vrtání

Používá se k upozornění na zákaz používání ochranných rukavic při vrtání z bezpečnostních důvodů.
od 25.60 Kč

Zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu staveniště

Používá se k označení staveniště, kde je zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém ...
od 25.60 Kč

Zákaz používat ruční brusku

Používá se k označení míst a prostor, kde je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat ruční brusku.
od 25.60 Kč

Zákaz práce bez ochranných brýlí

Používá se k označení míst, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz práce bez ochranných brýlí
od 25.60 Kč

Zákaz prací s otevřeným ohněm

Používá se k označení míst a objektů, kde je z bezpečnostních důvodů zákaz prací s otevřeným ohněm.
od 25.60 Kč

Zákaz praní prádla - symbol

Používá se k označení míst a objektů, kde zákaz praní prádla.
od 9.90 Kč
Zobrazuji 141 až 160 z 231 položek