Více než 10000 produktů skladem
Bezpečnostní tabulky Hasicí přístroje Lékárničky a výbavy Ochranné pomůcky Pásky a značení Výrobky pro bezpečnost Centrum pro bezpečnost

Zákazové tabulky

Zákazové samolepky

Zákazové bezpečnostní tabulky slouží k prevenci rizik a dodržení ustanovení předpisů, jistého zákazu či omezení nevhodných nebo nebezpečných činností v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie.Zákazové bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Je potřeba je umístit na všech pracovištích, přístupových cestách a dveřích do prostoru s příslušným zákazem.

Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky.

Zákaz koupání nebezpečí utonutí

Používá se k označení míst, kde je zakázáno koupání z důvodu nebezpečí utonutí.
od 25.60 Kč

Zákaz kouření

Tabulka nebo samolepka označující místo kde je zakázáno kouřit.
od 10.50 Kč

Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Slouží k vymezení prostoru, kde je zakázáno kouření a manipulace s plamenem.
od 14.90 Kč

Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz kouření a manipulace s plamenem v celém areálu.
od 39.50 Kč

Zákaz kouření mimo vyhrazených prostor

Používá se k označení míst a objektů, kde je zákaz kouření mimo vyhrazený prostor.
od 39.50 Kč

Zákaz kouření na chodbách a schodištích

Používá se k označení chodeb a schodišť, kde je zákaz kouření.
od 25.60 Kč

Zákaz kouření ve společných prostorech

Používá se k označení společných prostor, ve kterých je zákaz kouření.
od 25.60 Kč
Zobrazuji 121 až 140 z 231 položek