Více než 10000 produktů skladem
Bezpečnostní tabulky Hasicí přístroje Lékárničky a výbavy Ochranné pomůcky Pásky a značení Výrobky pro bezpečnost Centrum pro bezpečnost

Únikové tabulky

Fotoluminiscenční únikové tabulky

Informativní tabulky bezpečí slouží k označení únikových cest, únikových a nouzových východů, místa či zařízení první pomoci nebo bezpečnostních zařízení, zejména hlavních uzávěrů a ovladačů a směru k jejich umístění. Informativní tabulky bezpečných podmínek, možností úniku a bezpečnostních zařízení musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Směry úniku osob, únikové a nouzové východy musí být označeny ve všech objektech, kde se může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.

Značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci musí mít obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí. Bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

svíticí

Defibrilátor

...
od 16.00 Kč
svíticí
svíticí

EXIT - nápis

...
od 8.00 Kč
svíticí
svíticí

Hlavní východ

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hlavního východu s popisem v českém jazyce.
od 45.80 Kč

Lékař

...
od 47.50 Kč

Nouzové okno

...
od 47.50 Kč
svíticí
svíticí

Nouzový východ

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení nouzového východu s popisem v českém jazyce.
od 45.80 Kč
svíticí
svíticí

Oční sprcha

Bezpečnostní fotoluminiscenční označení místa kde se nachází oční sprcha.
od 47.50 Kč
svíticí

První pomoc - symbol
Ošetřovna, Označení ...

Tabulka pro značení místa, kde se nachází ošetřovna. Lze kombinovat se šipkou nebo s textovými tabulkami.
od 4.80 Kč
svíticí

Shromaždiště

Bezpečnostní fotoluminiscenční označení shromaždiště.
od 47.50 Kč
svíticí

Šipka rovná

Pro značení směru k dosažení bezpečí - možno kombinovat s textovými tabulkami a tabulkami se symboly.
od 47.50 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 54 položek