Více než 10000 produktů skladem
Bezpečnostní tabulky Hasicí přístroje Lékárničky a výbavy Ochranné pomůcky Pásky a značení Výrobky pro bezpečnost Centrum pro bezpečnost

Kombinované bezpečnostní tabulky

Složené bezpečnostní tabulky

Kombinované bezpečnostní tabulky sdružují více informací v jediné značce. Vhodně zvolená kombinace piktogramů a doplňkových textů umožní vizuálně jasně definovat rizika, nebezpečí nebo zákaz.

Vše důležité je uvedeno na jedné tabuli (nosiči), přičemž symboly i texty lze libovolně kombinovat, dle potřeby a účelu využití. Mají vertikální nebo horizontální uspořádání. Pořadí bezpečnostních značek a odpovídajících doplňkových značek musí odpovídat závažnosti bezpečnostních sdělení.

Akumulátorovna - Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ...
Zde nekuř, nejez ani nepij

Používá se k označení Akumulárotovny, zakazuje nebezpečné činnosti.
od 25.60 Kč

Banner - Práce s lešením

Používá se k označení lešení, upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní rizika, vyzývá k používání ...
od 390.00 Kč

Banner - Stavba

Používá se k označení stavby, upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní rizika, vyzývá k používání ...
od 390.00 Kč

Banner - Zemní práce

Používá se k označení míst, kde se provádějí zemní práce. Upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní ...
od 390.00 Kč

Dílna
Nepovolaným vstup zakázán

Tam, kde je potřebné označit příslušný provoz a zároveň zakázat vstup nepovolaným ať již z bezpečnostních ...
od 25.60 Kč

Elektrický rozvaděč
Nehas vodou ani pěnovými ...

Složená tabulka. Elektrický rozvaděč. Nehas vodou ani pěnovými přístroji
od 25.60 Kč

Hlavní uzávěr plynu
Regulátor

Používá se se k označení hlavního uzávěru plynu, kde je zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 1,5 m.
od 9.60 Kč

Hlavní vypínač
Vypni v nebezpečí

Složená tabulka. Hlavní vypínač. Vypni v nebezpečí.
od 39.50 Kč

Hlavní vypínač výtahu
Vypni v nebezpečí

Používá se k označení hlavního vypínače výtahu, který je nutné vypnout v nebezpečí.
od 39.50 Kč

Nabíjecí stanice
Nehas vodou ani pěnovými přístroji, ...

Slouží k označení provozu a vymezení přístupu osob.
od 25.60 Kč

Nebezpečí úrazu
Při práci používej ochranné ...

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochranné brýle z důvodu ...
od 6.30 Kč

Nebezpečí úrazu
Používej ochranné rukavice

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochranné rukavice z důvodu ...
od 6.30 Kč

Nebezpečí úrazu
Používej ochrannou zástěru

Používá se k označení míst a objektů, kde je potřeba při práci používat ochrannou zástěru z důvodu ...
od 6.30 Kč

Nebezpečí úrazu
Zajisti láhve na plyn proti pádu

Používá se k označení místa, kde se skladují láhve na plyn, které je z důvodu rizika úrazu potřeba zajistit ...
od 6.30 Kč

Nebezpečí úrazu
Před prací zkontroluj:

Používá se k upozornění, na nutnost vhodného oděvu při práci z důvodu nebezpečí úrazu.
od 6.30 Kč

Nebezpečí úrazu
Vstup jen v ochranné přilbě

Používá se k označení míst a objektů, kam je z bezpečnostních důvodů vstup povolen pouze v ochranné ...
od 6.30 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 63 položek