Více než 10000 produktů skladem
Bezpečnostní tabulky Hasicí přístroje Lékárničky a výbavy Ochranné pomůcky Pásky a značení Výrobky pro bezpečnost Centrum pro bezpečnost

Kombinované bezpečnostní tabulky

Složené bezpečnostní tabulky

Kombinované bezpečnostní tabulky sdružují více informací v jediné značce. Vhodně zvolená kombinace piktogramů a doplňkových textů umožní vizuálně jasně definovat rizika, nebezpečí nebo zákaz.

Vše důležité je uvedeno na jedné tabuli (nosiči), přičemž symboly i texty lze libovolně kombinovat, dle potřeby a účelu využití. Mají vertikální nebo horizontální uspořádání. Pořadí bezpečnostních značek a odpovídajících doplňkových značek musí odpovídat závažnosti bezpečnostních sdělení.

Akumulátorovna - Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ...
Zde nekuř, nejez ani nepij

Používá se k označení Akumulárotovny, zakazuje nebezpečné činnosti.
od 25.60 Kč

Banner - Práce s lešením

Používá se k označení lešení, upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní rizika, vyzývá k používání ...
od 390.00 Kč

Banner - Stavba

Používá se k označení stavby, upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní rizika, vyzývá k používání ...
od 390.00 Kč

Banner - Zemní práce

Používá se k označení míst, kde se provádějí zemní práce. Upozorňuje na možná bezpečnostní a pracovní ...
od 390.00 Kč

DÍLNA
Nepovolaným vstup zakázán

Tam, kde je potřebné označit příslušný provoz a zároveň zakázat vstup nepovolaným ať již z bezpečnostních ...
od 25.60 Kč

Elektrický rozvaděč
Nehas vodou ani pěnovými ...

Složená tabulka. Elektrický rozvaděč. Nehas vodou ani pěnovými přístroji
od 25.60 Kč

Hlavní vypínač
Vypni v nebezpečí

Složená tabulka. Hlavní vypínač. Vypni v nebezpečí.
od 39.50 Kč

Nabíjecí stanice
Nehas vodou ani pěnovými přístroji, ...

Slouží k označení provozu a vymezení přístupu osob.
od 25.60 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 63 položek