Více než 10000 produktů skladem

Příkazové tabulky

Příkazové samolepky

Příkazové bezpečnostní tabulky slouží ke stanovení jistého příkazu nebo zdůraznění povinnosti k zajištění bezpečnosti, a to před nebo během vykonávání dané činnosti či úkolu nebo nařizují způsob chování v daném prostoru, na pracovišti, v okolí stroje, zařízení, systému nebo technologie. Příkazové bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné. Je potřeba je umístit na všech pracovištích, přístupových cestách a dveřích do prostoru, kde je stanoven příslušný příkaz.

Značky příkazu mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Používej chrániče sluchu

Tabulka přikazuje všem používat chrániče sluchu.
od 20.50 Kč

Používej ochranné rukavice

Tabulka přikazuje všem používat ochranné rukavice.
od 20.50 Kč

Používej ochrannou obuv

Nařizuje všem, kteří se pohybují v daném prostoru, použití ochranné obuvi.
od 20.50 Kč

Používej ochranný oděv

Nařizuje použití ochranného oděvu z důvodu zvyšování bezpečnosti práce.
od 20.50 Kč

Používej respirátor proti prachu

Umisťuje se do prostoru, ve kterém je všem zaměstnancům přikázáno používání respirátoru proti prachu.
od 20.50 Kč
Zobrazuji 21 až 40 z 117 položek