Více než 10000 produktů skladem
Bezpečnostní tabulky Hasicí přístroje Lékárničky a výbavy Ochranné pomůcky Pásky a značení Výrobky pro bezpečnost Centrum pro bezpečnost

Požární tabulky

Požární bezpečnostní tabulky

Informativní požární tabulky slouží k označení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a směru k jejich umístění. Požární bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

Značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim musí mít obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí. Bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

svíticí

Hasicí přístroj

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hasícího přístroje s popisem v českém jazyce.
od 33.80 Kč

Hasicí prostředky

Používá se k označení místa, kde se nachází hasící prostředky. Může se doplnit symbolem nebo šipkou.
od 13.90 Kč
svíticí

Hlásič požáru

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hlásiče požáru s popisem v českém jazyce.
od 33.80 Kč

Hydrant

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit textovou tabulkou nebo šipkou.
od 8.90 Kč

Hydrant (doplňkový text)

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit symbolem nebo šipkou.
od 9.50 Kč

Hydrant - symbol

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit textovou tabulkou nebo šipkou.
od 16.00 Kč

Hydrant s textem

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant.
od 42.50 Kč
svíticí

Kouřová klapka

Používá se k označení místa, kde se nachází kouřová klapka.
od 25.60 Kč

Kouřová klapka (doplňkový text)

Používá se k označení místa, kde je umístěna kouřová klapka. Může se doplnit symbolem nebo šipkou.
od 9.50 Kč

Místo pro hasicí přístroj

Používá se k označení místa, pro hasicí přístroj.
od 13.90 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 43 položek