Více než 10000 produktů skladem

Požární tabulky

Požární bezpečnostní tabulky

Informativní požární tabulky slouží k označení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a směru k jejich umístění. Požární bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

Značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim musí mít obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí. Bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

svítící

Hasicí přístroj
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hasícího přístroje s popisem v českém jazyce.
od 32.72 Kč

Hasicí prostředky

Používá se k označení místa, kde se nachází hasící prostředky. Může se doplnit symbolem nebo šipkou.
od 14.32 Kč
svítící

Hlásič požáru
fotoluminiscenční

Bezpečnostní fotoluminiscenční doplňkové označení hlásiče požáru s popisem v českém jazyce.
od 32.72 Kč

Hydrant

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit textovou tabulkou nebo šipkou.
od 9.17 Kč

Hydrant (doplňkový text)

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit symbolem nebo šipkou.
od 5.87 Kč

Hydrant - symbol

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant. Může se doplnit textovou tabulkou nebo šipkou.
od 16.48 Kč

Hydrant s textem

Používá se k označení místa, kde je umístěn hydrant.
od 43.78 Kč
svítící

Kouřová klapka

Používá se k označení místa, kde se nachází kouřová klapka.
od 26.37 Kč

Kouřová klapka (doplňkový text)

Používá se k označení místa, kde je umístěna kouřová klapka. Může se doplnit symbolem nebo šipkou.
od 5.87 Kč

Místo pro hasicí přístroj

Používá se k označení místa, pro hasicí přístroj.
od 8.59 Kč
Zobrazuji 1 až 20 z 43 položek