Více než 10000 produktů skladem

GHS tabulky

Tabulky pro značení chemických látek

Označování obalů provádí výrobce, dovozce nebo následný uživatel (tedy firma – zaměstnavatel). Pokud např. na vašich pracovištích přeléváte chemické látky do menších obalů, je nutné, abyste provedli označení těchto "náhradních" obalů.

Látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem, který obsahuje předepsané prvky. Minimální rozměry štítků se stanoví dle velikosti obalu. Výstražné symboly nebezpečnosti sdělují specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Signální slova označují příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti, rozlišují se tyto dvě úrovně: "nebezpečí" (označuje závažnější kategorie nebezpečnosti) a "varování" (označuje méně závažné kategorie nebezpečnosti).

Výstražné symboly nebezpečnosti mají tvar čtverce postaveného na vrchol. Každý výstražný symbol nebezpečnosti pokrývá nejméně jednu patnáctinu povrchové plochy harmonizovaného štítku, nesmí však být menší než 1 cm2.

Zobrazuji 1 až 20 z 27 položek